poniedziałek, 5 marca 2018

G. Gambarelli i Z. Łucki: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską

W większości wystąpienia publiczne osadzone są w kulturze słowa mówionego (kulturze oralnej). Wypowiedzi ustne rządzą się swoimi prawami. Kultura pisma jest ewolucyjnie późniejsza i też ma swoją specyfikę. Pisanie jest komunikowaniem się publicznym.

Praca dyplomowa jest poświadczeniem umiejętności wyrażania myśli na piśmie oraz przygotowania dłuższych prac pisemnych. W naukach przyrodniczych ma charakter zbliżony do obszerniejszej publikacji naukowej, bez względu czy jest to praca o charakterze przeglądowym, opisowym czy eksperymentalnym. 

Na rynku wydawniczym jest poro podręczników i poradników o pisaniu prac dyplomowych, ale większość dotyczy prac humanistycznych, ekonomicznych itd. Tylko nieliczne podejmują specyfikę prac dyplomowych z biologii czy biotechnologii. A dotyczących kierunków interdyscyplinarnych, takich jak dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, nie doczekało się chyba swoich książkowych poradników.

Jedną z wartościowszych książek, jakie trafiły mi w ręce (i to już dawno) jest opracowanie Zbigniewa Łuckiego i Gianfranco Gambarellego. Wydana w 1998 roku w Krakowie przez Universitas (wydanie III). Przydatna dla studentów różnych kierunków.

Szczegółowo omawia zagadnienie czym jest praca dyplomowa z licznymi poradami dla studentów jak zacząć, jak prowadzić badania, jak redagować swoją prace. Drugi rozdział poświęcony jest kilku dziedzinom nauki (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, ekonomia i zarządzanie). Niemniej ze wzgłędu na swój ogólny charakter książkę można śmiało polecać studentom i doktorantom biologiii, biotechnologii, mikrobiologii a nawet dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Osobny rozdział omawia obronę pracy (czyli egzamin dyplomowy). Kolejny poświęcony jest publikacji pracy, w tym porady dotyczące tytułu, wstępu, tekstu, podziękowań i wykazu literatury.

Jest stosunkowo starym opracowaniem dlatego zawiera porady dotyczące pisania na maszynie. 

1 komentarz: